ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ برای سومین سال در بالاترین ردیف جدول نرخ بازگشت سرمایه قرار گرفت

 

بر اساس سرشماری شرکت ادسترا در سال 2017 ایمیل مارکتینگ در صدر جدول بالاترین فروش دیجیتالی در بین کانال های بازاریابی دیجیتال قرار گرفت. این سرشماری مبتنی بر بررسی 1200 داوطلب بین ماه های فوریه و مارس 2017 انجام گرفت و 68 درصد از شرکت کنندگان، کسب و کار های خانگی و 32 درصد آنها بازاریابانی از انگلیس ، آمریکای شمالی ، اروپا و سایر نقاط جهان بوده اند.

ایمیل مارکتینگ
ایمیل مارکتینگ

 

با اینکه ایمیل مارکتینگ هنوز بهترین کانال برای افزایش فروش و نرخ بازگشت سرمایه می باشد و توسط 73 درصد از شرکت ها با نمرۀ عالی یا خوب ارزیابی شده است ، اما بودجۀ اختصاص داده شده به آن فقط 15 درصد از کل بودجۀ بازاریابی را شامل می شود.

امروزه کسانی که بتوانند بر فن آوری های موجود مسلط شوند و از پیشرفت ها و موفقیت های بازاریابی ایمیلی بهره برداری کنند، مزایای تجاری بیشتری را بدست خواهند آورد. لازم به ذکر است رمز کلیدی در موفقیت بازاریابی ایمیلی، شخصی سازیِ بیشتر و طراحی یک اتوماسیون اثربخش خواهد بود.

 

منبع:

digital marketing magazine

Follow by Email
FACEBOOK
LinkedIn
Share