درباره ما

رسانه بازاریابی دیجیتال ایران

 

 

رسانه بازاریابی دیجیتال ایران با نام تجاری Digiting ، به تازگی فعالیت خود را در زمینۀ ارائه خدمات مشاوره  و مقالات آموزشی مفید و کاربردی در حوزه بازاریابی دیجیتال آغاز کزده است . مهمترین هدف این وبسایت در حال حاضر تبدیل شدن به مرجع جامع و کامل بازاریابی دیجیتال است و چشم انداز آن در آینده ای نزدیک، ارائه خدمات در زمینه بازارایابی دیجیتال به خصوص بازاریابی واقعیت مجازی در ایران است .