قدم اول در تعریف بازاریابی دیجیتال

دیجیتال مارکتینگ چیست ؟

در ابتدا مهم است بدانیم که اهدافِ دیجیتال مارکتینگ تنها به دلیل اینکه از روش های ارتباطیِ مختلف استفاده می کند، چیزی متفاوت از بازاریابی سنتی نیست . حال به تعریفی که “موسسسه چارترد” از بازاریابی ارائه کرده دقت کنید…