ایمیل مارکتینگ

مهمترین ویژگی های ایمیل مارکتینگ در سال آینده

بیش از بیست سال از عمر ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی از طریق ایمیل می گذرد اما این تکنیک هنوز هم نقش اصلی را در تجارت نوین بازی می کند . در حقیقت این کانال ارتباطی بسیار حائز اهمیت است زیرا…

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ برای سومین سال در بالاترین ردیف جدول نرخ بازگشت سرمایه قرار گرفت

  بر اساس سرشماری شرکت ادسترا در سال 2017 ایمیل مارکتینگ در صدر جدول بالاترین فروش دیجیتالی در بین کانال های بازاریابی دیجیتال قرار گرفت. این سرشماری مبتنی بر بررسی 1200 داوطلب بین ماه های فوریه و مارس 2017 انجام…