بازاریابی شبکه های اجتماعی

تصویرسازی برند با استفاده از شبکه های اجتماعی

اعتماد سازی برای مشتریان و مخاطبانِ هدف، کار چندان ساده ای نیست و به سرمایه گذاری های زیادی نیاز دارد، اما شبکه های اجتماعی با امکانات و منابعی که در اختیار شما قرار می دهند این امکان را فراهم می…

Social media marketing

مهمترین اشتباه کسب و کارهای کوچک در شبکه های اجتماعی

سوالی که اکثر کسب و کارهای کوچک همیشه می پرسند اینست که  “چرا توصیه می شود در تمام شبکه های اجتماعی فعالیت نکنیم؟” ، در جواب این سوال باید بگویم که هر یک از شبکه های اجتماعی با هدف خاصی…